Politica de Qualitat

POLITICA DE QUALITAT

La Direcció considera la Qualitat com un factor essencial per a l’èxit de l’empresa i que totes i cadascuna de les persones de l’organització són necessàries i responsables de la funció que realitzen.

Bit’s Centre de Formació es compromet a impartir accions formatives que satisfacin plenament les expectatives de qualitat dels nostres clients i altres parts interessades. Per complir amb aquest compromís, la Direcció impulsa el disseny, l’edició i la implantació d’un sistema de qualitat conforme la NORMA UNE-EN-ISO-9001:2015, que ha de tenir en compte la participació de tot el personal de Bit’s centre de formació, S.L..

La QUALITAT està basada en els següents conceptes:

    • Anàlisi de les exigències del mercat i disseny de les accions formatives en funció d’aquestes necessitats.
    • Realització del servei tenint en compte l’aprenentatge com el principal objectiu de l’Empresa.
    • Disseny, implantació, control i millora dels serveis que assegurin la qualitat del servei prestat.
    • Promoure la comunicació amb el client i fomentar així la millora contínua.
  • Garantir la millora contínua dels nostres processos, serveis i activitats així com el compliment de la legislació aplicable, disposicions legals vigents i altres que l’empresa subscrigui.

 

El Sistema de Qualitat de Bit’s centre de formació, S.L., és una responsabilitat de tota l’empresa; té el recolzament de la Direcció i el seu compliment es considera objectiu prioritari.